Zde připravujeme pár slov o těch, kteří se podílí na činnosti spolku.